Формат: тренінг-практикум, 2 дні
Тренер: Марина Первушина

Мета тренінгу: розвиток навичок керівника з підтримки змін: створення плану трансформації для свого підрозділу, навчитись доносити цілі та очікувані результати до працівників, навчитися керувати настроєм працівників та створювати позитивну атмосферу в процесі змін, навчитися визначати типи працівників і враховувати їхні індивідуальні особливості, управляти ситуаціями конфлікту та невизначеності, навчитись залучати працівників до процесу прийняття рішень, навчитися мотивувати співробітників прийняття та участі в змінах.

Навчальний формат: тренінг організований у змішаній формі: інформаційні блоки чергуються з практичними вправами.
Впродовж тренінгу учасники працюють в групах з робочими кейсами компанії. Навчання передбачає комбінування презентації матеріалу тренером, групові обговорення та практичні вправи, засновані на загальних завданнях впровадження зміни.
Основні методи роботи: ділові рольові ігри, ігри та завдання на розвиток навичок (як для цілої групи, так і в парах, невеликих групах), “мозковий штурм”, індивідуальні завдання.

Програма дозволяє: навчитися розуміти природу організаційних змін та управляти ними, створювати плани трансформації і застосовувати спеціальні інструменти для роботи на кожному етапі впровадження змін, створювати та підтримувати мотивацію людей до змін, успішно долати опір до змін, набагато легше вирішувати ситуації невизначеності.

Заявка на навчання

    Отримати опис програми