Формат: тренінг-практикум, 3 дні
Тренер: Арташес Газарян

Навчальний формат: ця програма складається з трьох секцій, на кожну з яких виділяється один день.

1 день присвячено так званому стратегічному маркетингу – аналізу передумов успіху компанії на ринку, беручи до уваги різні види конкуренції, можливим способам розширення ринку шляхом зміни існуючої продукції, перспективним напрямкам розробки нових продуктів, основним підходам до їх просування, формуванню оптимально скомбінованого набору продуктів та пріоритетних сегментів ринку, розвитку організації відповідно до її місій та з урахуванням необхідності збереження ключових конкурентних переваг.

2 день присвячений поглибленому аналізу умов життєздатності та розвитку організації. Компанія розглядається як організм, який живе і функціонує, оскільки він повинен жити і функціонувати в цьому середовищі на основі його процесної структури. Розглядаються основні механізми самоорганізації поведінки: від стереотипної до інноваційної. Розвивається уявлянення про так званий крегенний ландшафт, який служить головною ареною розвитку подій, про точки біфуркацій і принциповими способами впливу на перебіг змін. Обґрунтовується ідея, що в умовах невизначеності стратегічне управління набуває особливого значення, тільки воно повинно бути “динамічним” і адекватним для ландшафтів, які швидко змінюються.

3 день присвячений інструментам стратегічного планування: аналізу ситуації, оцінці ландшафтних чинників і можливих сценаріїв розвитку, вибору стратегічних пріоритетів і політичних обмежень, формування бачення бажаного майбутнього, напрацюванню стратегії його досягнення, розробці конкретного плану дій шляхом діагностики та вирішення стратегічних проблем, встановлення стратегічних цілей з урахуванням траєкторій їхнього досягнення, створення системи безперервного моніторингу та коригування стратегічного плану, ієрархічної організації процесу стратегічного планування в корпораціях.

Заявка на навчання

    Отримати опис програми