Будь ласка, заповніть форму нижче для того, щоб отримати опис цікавих для вас програм

Personal information

Name, surname (оbligatory field):

Company:

Position:

Telephone number:

E-Mail address (obligatory field):

Please select the programme(s)

Programmes:

Finance

Communications and negotiations

Development of thinking skills

Оratoric skills and presentation

Рersonal development. Managing states


Будь ласка, заповніть форму нижче для того, щоб отримати опис цікавих для вас програм

Особисті дані

Прізвище, ім'я (обов'язково):

Компанія:

Посада:

Контактний телефон:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Виберіть програму

Програми:

Фінанси

Комунікації і переговори

Розвиток мислення

Ораторська майстерність і презентація

Розвиток особистості. Управління станами