Будь ласка, заповніть форму нижче для того, щоб отримати опис цікавих для вас програм

  Personal information

  Name, surname (оbligatory field):

  Company:

  Position:

  Telephone number:

  E-Mail address (obligatory field):

  Please select the programme(s)

  Programmes:

  Finance

  Communications and negotiations

  Development of thinking skills

  Оratoric skills and presentation

  Рersonal development. Managing states

  Будь ласка, заповніть форму нижче для того, щоб отримати опис цікавих для вас програм

   Особисті дані

   Прізвище, ім'я (обов'язково):

   Компанія:

   Посада:

   Контактний телефон:

   Ваш E-Mail (обов'язково):

   Виберіть програму

   Програми:

   Фінанси

   Комунікації і переговори

   Розвиток мислення

   Ораторська майстерність і презентація

   Розвиток особистості. Управління станами